Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji Mgr. Renatě Kolibové, IČ: 06946216, se sídlem 61800 Brno - Černovice, Olomoucká 255/2, email: renata@bobobox.cz (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 • doručovací a fakturační adresu
 • jméno/jména na boxu

(dále jen „Osobní údaje“)

za účelem:

 • Osobní údaje budou použity za účelem: 
 • Zasílání informací o Boboboxech prostřednictvím emailu - obchodních sdělení s tématikou Boboboxu, pozvánky na akce pro děti pořádané Boboboxem a dotazníky spokojenosti.
 • Zobrazování reklam na sociálních sítích jako je Facebook, Instagram včetně profilování.
 • Vyhodnocování obchodní úspěšnosti webu.
   
 • Osobní údaje jsou zpracovávány 3 roky a může na základě jejich zpracování docházet k automatizovanému zpracování či profilování.
 • Osobní údaje mohou být za účelem zobrazení reklamy poskytnuty/předány jinému správci, a to společnosti provozující tyto sociální sítě, přičemž tato společnost je oprávněna k prezentování reklamních sdělení.

 

Odhlášení z marketingových aktivit je možné přímo skrz obchodní sdělení (emaily) nebo zasláním emailu na adresu renata@bobobox.cz.


Více informací o zpracování mých osobních údajů je uvedeno v informačním dokumentu, který je k dispozici na webové adrese https://bobobox.cz/. V případě dotazů týkajících se zpracování mých osobních údajů se mohu obrátit na správce osobních údajů, a to prostřednictvím emailové adresy renata@bobobox.cz. Dále beru na vědomí, že tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně a můžu jej kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu Správce nebo na e-mailovou adresa renata@bobobox.cz, a to i před uplynutím doby, na níž jsem souhlas udělil/(a). Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v době před odvoláním souhlasu.